De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Vergunning voor fabriek in Oost Nederland, dankzij complete, correcte en uitgebreide Aerius-calculatie

Een ondernemer in Oost-Nederland heeft BMD Advies gevraagd om de omgevingsvergunning, onderdeel milieu, aan te vragen voor nieuw te bouwen kantoor, fabriek en opslaghallen. De betreffende productiefabriek voor kunststofproducten wordt gebouwd op een geheel nieuw industrieterrein, op een locatie met voorheen een agrarische bestemming. Na inventarisatie van de beschikbare informatie is direct de prioriteit van een Aerius-calculatie onder de aandacht gebracht. Bij dit project zijn er bijzondere omstandigheden. Het betreft een nieuwe fabriek op een nieuwe locatie inclusief (nieuwe) activiteiten, die voor het bedrijf tot nu toe nergens anders in Nederland plaatsvonden. Het was dus noodzakelijk dat een goede inschatting van de toekomstige situatie in de berekening werd meegenomen. Want als aantoonbaar wordt voldaan aan een uitkomst van stikstofdepositie ≤ 0,00 mol/ha/jaar, kan de vergunning worden verleend.

Wij zijn in nauw overleg met de opdrachtgever aan de slag gegaan om:

  1. de stikstofbronnen tijdens de bouw vast te leggen (denk aan mobiele lichte en zware verkeersbronnen)
  2. de representatieve stikstofbronnen van een geheel nieuwe activiteit na ingebruikname van de fabriek te bepalen

Met deze informatie is de uiteindelijke Aerius-calculatie uitgevoerd. Hierbij is extra aandacht besteed aan de vereisten in de ‘Instructie gegevensinvoer voor Aarius-calculator 2019’. De stikstofdepositie is op ≤ 0,00 mol/ha/jaar uitgekomen. Hierdoor is de aanhaakplicht Wet natuurbescherming niet van toepassing.

Actuele status is dat de vergunning, ondanks de stikstofcrisis in Nederland, wordt verleend. Het was een hele uitdaging: alles wat er met de bouw bijkwam, was per definitie nieuw. Klant blij en (uiteraard) wij blij! BMD Advies Oost adviseur omgeving

©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer