De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Opstellen acceptatiebeleid afvalstoffen (AO/IC) en afvalregistratie bij veranderende wetgeving

dege transport afvalbeleid - breed 1490 x 450DéGé Transport bv – Edith Breemhaar-Dunnewind, Directeur

Complex door tussentijdse veranderingen

In het kader van het aanvragen van een omgevingsvergunning onderdeel milieu is door BMD Advies een onderzoek uitgevoerd ten aanzien van afvalstoffen en afvalregistratie. Het is een complex traject, waarbij tussentijds ook de milieuwet- en regelgeving veranderde. Er speelden organisatorische veranderingen en grotere ambities binnen het bedrijf die van beide partijen aandacht vroegen. Door het tijdens het traject van kracht worden van het Activiteitenbesluit voor een gedeelte van de activiteiten bij DéGé, heeft BMD het project een aantal keren bij moeten sturen. Toentertijd is ook de nieuwe NRB 2012 toegepast. Dit heeft extra tijd gevergd waarbij specialistisch werk is verricht dat door een bedrijf zelf niet zo snel uitgevoerd had kunnen worden. Zeker als gemeenten en waterschap niet altijd in de lijn der verwachting mee willen werken.

Positief resultaat want de vergunning is verkregen. De mogelijkheden voor groei voor de afvalactiviteiten zijn gecreëerd. Maar investeringen voor het voldoen aan wet- en regelgeving zijn niet altijd snel terug te verdienen, echter wel een must voor de bedrijfscontinuïteit.

©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer