De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Aerius-berekeningen in de praktijk met pas-send resultaat

Een aanvraag voor een Aerius-berekening is elke keer weer een nieuw avontuur. Elke aanvraag bevat andere componenten, maar ook de daar bijbehorende omgeving wisselt constant. Op basis van de beschikbare informatie voeren wij modelberekeningen en een analyse in de Aerius-calculator uit. Bij bijzondere omstandigheden hebben wij contact met de afdeling vergunningen bij de gemeente waar het bedrijf is gevestigd. Wij gaan voor een Aerius-berekening met pas-send resultaat.

Onze rubriek ‘Aerius-berekeningen’ in de praktijk voor stikstofdepostie

Bouw woonhuis – Zelfs voor de realisatie van een woonhuis is een stikstofberekening van toepassing, om de vergunningaanvraag compleet te maken. Bij dit bouwproject in Almere is er sprake van bijzondere uitgangspunten. De locatie bevindt zich namelijk in een onbebouwde omgeving met onverharde wegen. Er zijn beperkte faciliteiten voor het transport van bouwmaterialen in nabijheid van dit project. Voor de Aerius-berekening was het van belang om de exacte locatie te bepalen en de daarbij behorende aanrijroutes goed in kaart te brengen.

Bouw kantoor, fabriek en opslaghallen Vergunning voor fabriek in Oost Nederland, dankzij complete, correcte en uitgebreide Aerius-calculatie. De betreffende productiefabriek voor kunststofproducten wordt in dit geval gerealiseerd op een geheel nieuw industrieterrein, op een locatie met voorheen een agrarische bestemming. Alles wat er met de bouw bijkwam was per definitie nieuw. Lees meer »

 

Bouw medisch centrum – Soms interpreteren gemeentelijke adviseurs uitgangspunten in een Aerius-rapport anders dan de zienswijze waarmee een berekening is uitgevoerd. Dit kan van invloed zijn op de resultaten voor stikstofdepositie. Bij dit bouwproject is met de gemeente nauw overleg geweest om het verschil in inzicht over het begrip ‘heersend verkeersbeleid’ te compromiseren. Op deze wijze perfectioneren wij telkens elk Aerius-rapport voor een optimaal resultaat. Lees meer »

Zeinstra en Van Dijk bouwt - Aerius berekeningBouw bedrijfshal – Standaard berekent een Aerius-calculator een stikstofdepositie over een heel jaar. Voor dit bouwproject is door ons juist rekening gehouden met bijzondere omstandigheden. Omdat vele vervoersmiddelen voor de bouw slechts een beperkt aantal dagen op de locatie aanwezig zijn, wordt dit nauwkeurig meegenomen in onze Aerius-berekening. Lees meer »

 

©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer