De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Blootstellingsmetingen in de praktijk

Om het werken met gevaarlijke stoffen verantwoord te houden, is het doen van periodieke blootstellingsbeoordelingen en/of -metingen een must. Hierbij zijn 3 typen te onderscheiden om tot maatregelen te komen; inventariseren & registreren, beoordelen of modelleren en meten.

Een greep uit onze blootstellingsprojecten in de praktijk

Meting poedercoating

Bij een fabrikant is onderzoek gedaan naar de hoeveelheid fijnstof dat zich in de lucht bevindt tijdens het poeder coaten. Om de bezorgdheid bij medewerkers op voorhand weg te nemen, is een blootstellingsonderzoek uitgevoerd. Blootstelling bleek op alle gebieden ruim onder de grenswaarde, waardoor de medewerkers een laag gezondheidsrisico lopen. Mooie vorm van proactief handelen.

Meting concentratie o.a. Chroom 6 en lasrook

Bij een producent van opslagelementen is een onderzoek uitgevoerd naar de concentraties chroom 6, glaswol, fijnstof en lasrook. Ondanks de grote verscheidenheid aan afzuigbronnen, bleek een aantal stoffen boven het aanbevolen percentage van een grenswaarde te zitten. Ze gaan nu aan de slag met onze adviezen en tips om deze concentraties op de werkvloer te verminderen.

Meting fijnstof

Een blootstellingsmeting naar inhaleerbaar en respirabel fijnstof is uitgevoerd bij een producent waar veel gewerkt wordt met poedervormige substanties. Bij de productie komt in het gehele proces fijnstof vrij. De aanvraag is gedaan om met de resultaten en onderbouwing op de werkvloer verschillende maatregelen te treffen. Met de resultaten weten ze waar ze staan en om gezondheidsklachten voor te zijn, wordt er proactief gehandeld.

Meting voor zekerheidstelling

Bij verdiepend onderzoek blootstelling is bij dit project een eerste en tweede metingsronde uitgevoerd. Hierbij zijn verschillende beschermende middelen ingezet. Om de medewerkers zo min mogelijk te belasten tijdens werktijd, biedt een strakke planning en goede voorbereiding voor alle metingen het beste resultaat. De metingen zijn verricht om de waarden van stof, lasrook, slijpstof, zuurstof en geluid in kaart te brengen. In zo’n grondig onderzoek wordt het effect van verschillende maatregelen ook uitgewerkt tot een juist advies van PBM’s.

Beoordelen inademen fijnstof

Bij een fabrikant is onderzocht wat de concentratie fijnstof is die medewerkers kunnen inademen tijdens de productie. Deze fabrikant heeft de afgelopen jaren regelmatig met ons een blootstellingsonderzoek uitgevoerd. Hiermee bewaken ze de vooruitgang voor de verbeterde luchtcirculatie en genomen beschermingsmaatregelen. Het resultaat van de beoordeling: de  maatregelen hebben geholpen en de concentraties fijnstof die medewerkers inademen verminderen met het jaar.

Blootstellingsmeting CMR-stof

Een indicatief blootstellingsonderzoek is uitgevoerd bij een bedrijf dat werkt met CMR-stoffen. Dit onderzoek is aangevraagd om na te gaan in hoeverre de nieuw aangeschafte machines zorgen voor een vermindering in de blootstelling aan CMR-stoffen. Naast de indicatieve metingen volgen concrete metingen in combinatie met observaties van het productieproces. Adviezen vanuit de bron-aanpak geven het bedrijf de juiste tools voor het beheersbaar houden van een minimale blootstelling.

Beoordelen en meten hitte/kou

Op basis van een conclusie van de inspectie SZW over de risico’s van werken onder warme en koude omstandigheden, is er een bepaling warmtebelasting en tocht uitgevoerd. Daaruit bleek dat op bepaalde locaties tocht aanwezig was en dat de medewerkers in het algemeen vrij weinig bewegen. Naar aanleiding van de (meet)resultaten zijn verschillende adviezen overgenomen, zodat het minder tocht in de hal. Dit bevordert een constante (aangename) temperatuur voor de medewerkers.

©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer