De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Publicatie ISO 45001 ‘Gezond en veilig werken’

De ISO 45001 ‘Managementsystemen voor gezond en veilig werken – Eisen met richtlijnen voor gebruik’ is op 13 maart gepubliceerd. De Nederlandse vertaling van de norm is ook direct beschikbaar en via de NEN te verkrijgen. ISO 45001 vervangt OHSAS 18001 (arbomanagement).

Door middel van een managementsysteem voor gezond en veilig werken kunnen bedrijven onveilige werkomstandigheden en arbeidsongevallen beperken of zelfs vermijden. ISO 45001 biedt hiervoor handvatten. In de nieuwe norm wordt niet meer gesproken over arbo, maar over gezond en veilig werken (G&VW).

De nieuwe norm sluit aan bij de High Level Structure (HLS) voor managementsysteemnormen. Met de HLS is het makkelijker om systemen te integreren en audits van diverse managementsysteemnormen (zoals ISO 9001 voor kwaliteitsmanagement en ISO 14001 voor milieumanagement) te combineren.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van OHSAS 18001 zijn:

  • integratie met andere bedrijfsprocessen;
  • meer aandacht voor de contextanalyse;
  • meer aandacht voor de participatie en consultatie van werknemers;
  • directe betrokkenheid leiding;
  • aparte paragrafen voor Management of Change, het uitbesteden van processen, inkoop en contractors (aannemers);
  • competenties i.p.v. trainingsbehoeften;
  • gedocumenteerde informatie i.p.v. procedures.

Mocht u meer informatie willen of ondersteuning wensen bij de overstap naar de nieuwe norm, neem dan contact op met (één van) onze adviseurs.

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer