De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Reach 2018 meer dan alleen een termijn

REACH is de Europese verordening voor de productie van en handel in chemische stoffen. REACH staat voor registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen. Het beschrijft waar bedrijven en overheden zich aan moeten houden.

Is de REACH termijn op u van toepassing?

REACH 2018 is een benaming voor de registratietermijn tot 31 mei 2018, die voor u van belang is als uw bedrijf:

  1. chemische stoffen vervaardigt of invoert van buiten de EER,
  2. in een hoeveelheid van meer dan één ton per jaar,
  3. die al wel zijn gepreregisteerd maar nog niet geregistreerd.

Als bovenstaande punten op u van toepassing zijn, dan heeft u mogelijk registratieverplichtingen in het kader van REACH. Voldoet u niet aan de registratieplicht, dan bent u niet gerechtigd om de stoffen te produceren en te verhandelen in de EU/EER. Als u een product (mengsel, voorwerp) vervaardigt of invoert, kan het ook zijn dat hierin stoffen aanwezig zijn die afzonderlijk geregistreerd moeten worden.

Note: Onder artikelen wordt verstaan “een object waaraan tijdens de productie een speciale vorm, oppervlak of patroon wordt gegeven waardoor zijn functie in hogere mate wordt bepaald dan door de chemische samenstelling” (zoals kleding, vloeren, meubels, sieraden, kranten). Producenten en importeurs van deze voorwerpen kunnen informatie krijgen over de stoffen die aanwezig zijn in hun artikelen van actoren in de toeleveringsketen, denk hierbij aan artikelen van leveranciers buiten de EER en leveranciers van stoffen en mengsels.

Wel of niet gepreregistreerd?

Als uw bedrijf na 1 december 2008 is begonnen met de vervaardiging of invoer van een geleidelijk geïntegreerde stof (stof die reeds in de handel is) in een hoeveelheid van meer dan één ton per jaar, dan kunt u een late preregistratie doen en nog steeds profiteren van de deadline voor registratie. U heeft twee opties:

  • Als u uw stof nog niet hebt gepreregistreerd, kan een late pre-registratie tot 31 mei 2017.
  • Als u uw stof al heeft gepreregisteerd, dan moet de registratie voor 31 mei 2018 plaatsvinden.

REACH en preregistratie

Een latere preregistratie moet geschieden binnen zes maanden na overschrijding van de drempelwaarde van één ton per jaar en niet later dan 12 maanden voor het verstrijken van de relevante registratie deadline (preregistratie tot 31 mei 2017 voor stoffen die geregistreerd moeten worden voor 31 mei 2018). De deadline van 31 mei 2018 geldt alleen voor geleidelijk geïntegreerde stoffen die in hoeveelheden van minder dan 100 ton per jaar worden vervaardigd of ingevoerd en die niet onder de CMR categorie 1A of 1B vallen. Andere geleidelijk geïntegreerde stoffen kunt u niet meer pre-registeren. Voor stoffen die niet meer gepreregistreerd kunnen worden, of voor stoffen die uw bedrijf niet meer wenst te pre-registreren, moet u een informatieverzoek bij ECHA indienen voor een uiteindelijke registratie.

Preregistratie is alleen voor bedrijven die van plan zijn geleidelijk geïntegreerde (bestaande) stoffen te registreren. Na de preregistratie kunnen potentiële registranten van dezelfde stof elkaars contactgegevens in REACH-IT vinden, zodat ze met elkaar in contact kunnen komen en overeenstemming bereiken over de gelijkheid van hun stof, een informatie-uitwisselingsforum voor stoffen (SIEF) vormen, gegevens gezamenlijk gebruiken en gezamenlijk een registratiedossier indienen.

Bron: ECHA en reachhelpdesk

 

 

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer