De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Taken Bouwen, Ruimte en Milieu onder één soort dienst: Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD's)

Gemeenten, provincies en waterschappen brengen een aantal uitvoerende taken op het gebied van Bouwen, Ruimte en Milieu onder in Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s). Dit doen ze omdat de schaal waarop handhaving van het omgevingsrecht te klein is om de kwaliteit te waarborgen, zodat kennis, kunde en capaciteit hiermee wordt gebundeld. De kwaliteit en de professionaliteit van het toezicht, de handhaving, de vergunningverlening en de samenwerking binnen het omgevingsrecht kan hierdoor op een hoger niveau worden gebracht. Dit is de gemeenschappelijke opvatting van het Rijk, het IPO, de VNG en de Unie van Waterschappen. Ter ondersteuning van dit proces is het Programma Uitvoering Met Ambitie (PUmA) gestart. Binnen PUmA worden landelijke kaders ontwikkeld en voorwaarden geschapen voor een goede afstemming en adequate informatie-uitwisseling in de keten.

Wat betekent dat voor onze regio Twente?

Voor bedrijven gelegen in Twente geldt dat per 1 januari 2019 de Omgevingsdienst Twente (ODT) belast is met de milieutaken rond vergunningverlening, toezicht en handhaving. Ook hier is het achterliggende doel van de vorming van deze omgevingsdiensten het bereiken van een hogere kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving op milieugebied. De ODT gaat de taken voor de 14 gemeentes in Twente en de provincie uitvoeren vanuit het stadhuis in Almelo.

Ga naar actueel overzicht van de omgevingsdiensten in Nederland en de verdeling van gemeentes.

Ga direct naar regiokaart met alle omgevingsdiensten

bron: Min. van Bin. Z

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer