De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Actuele informatie na release AERIUS Calculator inzake het PAS

Maandag 16 september is de gewijzigde en geactualiseerde AERIUS Calculator beschikbaar gekomen.

Maar wat brengt de geactualiseerde AERIUS ons eigenlijk?

De nieuwe versie van de AERIUS Calculator maakt het weer mogelijk om depositie van stikstof door te rekenen op de relevante natuurgebieden. Hiermee kunnen nu niet alle vergunningprocedures weer worden vlotgetrokken. Dit geldt alleen voor aanvragen waarmee met deze AERIUS Calculator aangetoond kan worden dat het stikstofeffect niet toeneemt of waarmee de AERIUS Calculator de interne saldering inzichtelijk maakt.

Hoe zat het ook al weer met het PAS?

Een direct gevolg van het ‘wegvallen’ van het PAS is dat omgevingsvergunningen en andere toestemmingsbesluiten niet meer worden verleend, waarbij:

  • PAS-vergunningen waartegen reeds beroep is ingesteld, worden vernietigd.
  • Lopende vergunningaanvragen niet meer worden afgehandeld, mits overduidelijk is (middels de AERIUS Calculator) dat de ontwikkeling niet gepaard gaat met (een toename van) de emissie van stikstof (relativiteit).

Wat kun je op dit moment doen met de AERIUS Calculator, zonder de PAS?

Je bedrijf uitbreiden/veranderen zonder de PAS biedt in drie situaties een oplossing. Een vergunning wordt nu tot nader orde alleen toegewezen indien:

  1. er intern wordt gesaldeerd (zonder toename stikstof), of
  2. er extern wordt gesaldeerd (o.b.v. een individuele beoordeling en zonder toename stikstof), of
  3. op basis van een ADC-toets (geen Alternatief, Dwingende redenen van groot openbaar belang en Compenserende maatregelen).

Wanneer komt de gewenste oplossing?

Er is een adviescollege geformeerd om (binnen 11 maanden!) met aanbevelingen en oplossingsrichtingen te komen over hoe in de toekomst om te gaan met de vergunningverlening. Het hiervoor genoemde extern salderen wordt daarbij pas mogelijk als dit nieuwe beleid is bepaald.

Vooralsnog is er helaas geen concreet uitzicht op een werkbare PAS oplossing, wel wordt direct duidelijk of een vergunningsaanvraag zinvol is na een AERIUS-berekening.

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer