De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Samen werken aan arbobeleid in het mkb

Bij een grote groep mkb’ers is nog veel winst te behalen bij het organiseren van het arbobeleid. Door partnerships, feedback, pragmatisme en samenwerking kan arbozorg ook in het mkb hoger op de agenda komen te staan. De nieuwe bepalingen in de Arbowet biedt arboprofessionals houvast om het gesprek over arbozorg- en preventiebeleid nieuw leven in te blazen of überhaupt bespreekbaar te maken. Maar hoe motiveer je mkb’ers om een actiever arbobeleid te voeren?

Onze ervaren arbo adviseurs geven een aantal tips voor het ontwikkelen en uitvoeren van een praktisch arbobeleid.

 • Tip 1: Ga eens op de stoel van de mkb’er zitten
  Benader de aandachtspunten vanuit mogelijkheden. Denk aan kansen en geef daarnaast ook aan wat er al wel goed gaat. Ga eens op de stoel van de werkgever en werknemer zitten en vraag je af wat je in hun positie zou hebben gedaan. Daarbij is kennis van de positie waarin het bedrijf zit essentieel. Bekijk wat er speelt en wat er mogelijk is. Dat vraagt ook wat van een adviseur. Het is vragen stellen, rondlopen, het gesprek aangaan met collega’s en analyseren hoe de ondernemer tegen zaken aankijkt vanuit zijn positie.
 • Tip 2: Schep duidelijkheid over invulling van rollen
  Veel kleinere mkb’ers hebben moeite met de invulling van de rol van de preventiemedewerker. De nieuwe Arbowet brengt hier verandering in. De rol van de preventiemedewerker kan heel verschillend worden ingevuld door uiteenlopende personen. Het is belangrijk dat er binnen het mkb duidelijk wordt gecommuniceerd wie de preventiemedewerker is en wat diens specifieke taken zijn.
 • Tip 3: Korte versus langere termijn
  Er zit een duidelijk verschil in de aanpak van korte termijn veiligheidsaspecten en langere chronisch gezondheidsrisico’s die bij het werk komen kijken. De laatstgenoemden zijn voor de ondernemer niet alleen abstracter en minder herkenbaar, maar vragen ook om langetermijninvesteringen en het stellen van prioriteiten. Toch wil geen enkel bedrijf door een arbeidsongeval of beroepsziekte in de media aansprakelijk worden gesteld. Door het krijgen van inzichten in veiligheid wordt een goed beeld verkregen van wat dit kan betekenen op korte of langere termijn. Grijp deze mogelijkheid aan om ook chronische risico’s aan te pakken in het beleid.
 • Tip 4: Leer van de medewerkers
  Er liggen ook kansen om werknemers meer te betrekken bij het arbobeleid. Door medewerkers te betrekken bij het inventariseren en het oplossen van risico’s kun je veel leren van werknemers. Zij zien veel en weten nog veel meer. Zorg ervoor dat je arbeidsomstandigheden als vast agendapunt in reguliere overleggen meeneemt en doe wat met de opmerkingen en voorstellen. Er is op gebied van veiligheid niets dodelijker dan niets te doen of niet te communiceren met de medewerkers die met verbetervoorstellen komen. Communiceert u wel, dan geeft u uw medewerkers het gevoel dat ze serieus genomen worden.
 • Tip 5: Prikkelen
  Je mag als preventiemedewerker de ondernemer ook best prikkelen en uitdagen. Stel met hem vast wat zijn doelen zijn en welk imago daar bij past. Geef daarbij aan welke indruk je van het bedrijf hebt gekregen en check of dit ook klopt. Zijn dit zaken waar het bedrijf zich mee willen associëren? Geef aan hoe de ondernemer met kleine stapjes toch grote (veiligheids)doelen kan bereiken en welke inspanning daarbij hoort.
 • Tip 6: Leren van elkaar
  Een belangrijk achterliggend doel van de vernieuwde Arbowet is het verbeteren van de samenwerking tussen de verschillende professionals betrokken bij gezond en veilig werken, bijvoorbeeld de samenwerking tussen de eigen medewerkers en de arbodeskundigen. Maak gebruik van de aanwezige interne deskundigheid en zet externe deskundigheid in om het interne kennisniveau te verhogen.

Tot slot

Er is een groot verschil tussen de mkb-bedrijven met 500 werknemers en mkb’ers met 50 medewerkers in dienst. Bij die laatste groep vindt arbozorg en preventiebeleid vaak ad hoc en incident gedreven plaats. De noodzaak voor het hebben van een arbobeleid wordt dan ook pas tastbaar. Voor veel ondernemers is de Arbowet gevoelsmatig heel groot. Daarom is het belangrijk dat de ondernemer bij de hand wordt genomen om stapsgewijs de preventieve acties in te passen.

Wij als BMD Advies zien de vernieuwde Arbowet als hulpmiddel om bij onze MKB klanten deze praktische kleine stappen te zetten. Het grote doel is veiligheid en continuïteit. De weg er naar toe is per bedrijf verschillend. Hierbij spelen de activiteiten van het bedrijf, de cultuur, het sociale klimaat en de motivatie een belangrijke rol. Door bij de adviezen deze aspecten steeds mee te nemen wordt de uitvoering ervan gedragen op de diverse niveaus binnen het bedrijf. Wilt u ondersteuning? Neem dan contact op met mij, Han Vluttert.

Bron: Arboportaal

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer