De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Samenwerking AIM en Omgevingswet

Er is meer bekend over hoe het Activiteitenbesluit en Omgevingswet straks gaan (samen)werken. De ontwikkeling voor het AIM liggen niet stil maar neemt een nieuwe gedaante aan. Infomil geeft aan dat het niet de bedoeling is van het ministerie van Infrastructuur en Milieu om het Activiteitenbesluit en de activiteitenregeling nog grootschalig wijzigt of aanvult.

Grote toekomstige wijzigingen verwerkt het ministerie in het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL). Het BAL bevat de rechtstreeks werkende regels die het Rijk stelt aan activiteiten van burgers, bedrijven of overheden in de fysieke leefomgeving. Het gaat onder meer om activiteiten die het milieu belasten, activiteiten rondom wegen en waterstaatwerken en activiteiten die gaan over cultureel erfgoed. Het besluit beschrijft welke regels gelden, welke ruimte er is om af te wijken van de regels en wanneer een vergunning nodig is. Andere besluiten en regelingen vallen onder de Omgevingswet.

De Omgevingswet bepaalt dus uw ‘toekomst’ als het om wet- en regelgeving gaat voor uw bedrijf.

Blog van onze omgevingsspecialist

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer