De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Snel aan de slag als preventiemedewerker

Binnen ondernemingen in Nederland zijn er nog steeds niet voldoende preventiemedewerkers beschikbaar en/of aangewezen. Uit een eigen inventarisatie blijkt dat diverse preventiemedewerkers wel zijn aangewezen, maar dat ze niet goed weten hoe een goede invulling aan de taken gegeven kan en moet worden. Een gedegen opleiding helpt hier bij, maar ook een praktische en duidelijke handleiding biedt uitsluitsel. Op de site van inPreventie (BvAA) zijn diverse handige tools te vinden waaronder nu ook deze snelstartgids. Bron: inPreventie (Beroepsvereniging BvAA )

Wat zijn de succesfactoren?

  • Bij het doorlezen van deze snelstartgids blijkt al gauw dat de preventiemedewerker voor het goed uitvoeren van de taken op de juiste wijze gefaciliteerd moet worden. “Je doet het er niet zomaar bij” is een vaak gehoorde uitspraak.
  • Buiten een goede opleiding om is het van groot belang dat de preventiemedewerker ook tijd krijgt om zijn taken goed uit te voeren. Dat betekent vaak dat een deel van de ‘basistaken’ naar collega’s overgaan.
  • De taken en rollen van de preventiemedewerker verschillen per bedrijf. Van groot belang is dat de preventiemedewerker niet alles voor zichzelf houdt, maar dat hij/zij collega’s betrekt bij het oplossen van de aandachtspunten die uit de RI&E naar voren zijn gekomen. Hij/zij is dan meer een coördinator en coach.
  • Wanneer er samengewerkt wordt zijn doelen gemakkelijker bereikbaar en ontstaat er ook meer draagvlak voor veilig werken binnen de onderneming.

Verdieping in praktische aanpak

Wij leiden meermaals per jaar preventiemedewerkers op waarbij vooral aandacht is voor de invulling van deze belangrijke taken. Daarnaast worden praktische tips gegeven m.b.t. de uitvoering. Voor de preventiemedewerker is het belangrijk om op basis van een bepaald kennisniveau taken goed uit te voeren. Een basis hiervoor wordt ook in deze snelstartgids gelegd. Verdieping is in de meeste gevallen nog wel noodzakelijk.

Onze tip

Vanuit onze functie van arboadviseur coachen en begeleiden wij veel preventiemedewerkers, waarbij een praktische aanpak voorop staat. Graag informeren wij u verder of schrijf u in voor de eerstvolgende 2-daagse cursus preventiemedewerker.  Zie onze agenda voor de data van de cursussen en trainingen.

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer