De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Wat nog meer belangrijk is bij de START (2)

Eerder besprak ik een eerste doelstelling van de nieuwe Omgevingswet. Het tweede doel is dat er in de nieuwe situatie meer algemene regels gaan gelden, in plaats van gedetailleerde vergunningen. Hierbij wordt aangegeven dat het doel voorop staat en niet het middel om er te komen. De houding bij het beoordelen van plannen is ‘ja mits’ in plaats van ‘nee tenzij’. Zo ontstaat ruimte voor bijvoorbeeld bedrijven en organisaties om met ideeën te komen.

Het laatste en derde doel heeft betrekking op het feit dat het stelsel van de Omgevingswet nu de gebruikers centraal zet. Er is meer ruimte om te ondernemen en de procedures zijn korter. Dat wordt onder andere zichtbaar gemaakt door: één vergunning, één bevoegd gezag; ‘ja, mits’-principe in plaats van ‘nee, tenzij’-principe; regels op één plek; participatie mogelijkheid voor burgers en bedrijven aan de voorkant bij beleidsontwikkeling; ruimte om te anticiperen.

Uit deze opsomming maak ik op dat de overheid voornemens is om meer met jou mee te denken. Plannen die voorheen niet mogelijk waren binnen de vastgestelde regels, hebben nu meer kans van slagen. Innovatieve ideeën worden meer getoetst aan jouw omgeving en het doel dat jij voor ogen hebt. Wees met een proactieve houding open over je bedrijfsambities richting de partijen die invloed hebben. Laat je horen op bijvoorbeeld gemeentelijke bijeenkomsten over lokale ontwikkelingen.

Het laatste deel dat bij de start ofwel oriëntatie fase behoort gaat over de gevolgen van de wetswijzigingen.

Blog van onze omgevingsspecialist

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer