De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

STARTEN met de nieuwe Omgevingswet (1)

Als jij je gaat oriënteren op wat de nieuwe Omgevingswet voor jouw gaat inhouden dan moet je een aantal basale dingen weten, dat heb ik gelezen op de website Aan de slag met de Omgevingswet.  In drie delen leg ik je uit waar jij aan moet denken. Blog deel 1:

Wat is eigenlijk de Omgevingswet? Ik lees dat de Omgevingswet één wet vormt voor de hele leefomgeving en betekent een aanzienlijke inhoudelijke reductie van regels op het terrein van bouwen, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, infrastructuur, monumentenzorg en natuur. Om te weten wat de wet inhoudt adviseer ik je om eerst de doelstellingen van de nieuwe Omgevingswet goed te begrijpen, dat zijn er drie in totaal. Deze doelstellingen vertaald naar de praktijk:

Het eerste doel van de nieuwe Omgevingswet omvat: (1) de verschillende plannen voor ruimtelijke ordening, bouwen, milieu en natuur worden beter op elkaar afgestemd; (2) duurzame projecten (zoals windmolenparken) worden gestimuleerd en (3) gemeenten, provincies en waterschappen worden meer ruimte gegeven. Zo kunnen zij hun omgevingsbeleid afstemmen op hun eigen behoeften en doelstellingen.

Dit betekent naar mijn mening dat jij als bedrijf minder verschillende vergunningen hoeft aan te vragen. Ook kunt je financieel gecompenseerd worden in duurzame investeringen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zonnepanelen op uw pand. Vraag jouw eigen ondernemingsvereniging of er duurzame plannen zijn. Maar informeer ook bij jouw parkmanager op een collectief industrieterrein. Ten aanzien van het omgevingsbeleid is het raadzaam in dialoog te blijven met jouw gemeente, zodat jouw eigen bedrijf zich kunt blijven ontwikkelen.

De tweede en derde doelstelling licht ik in de volgende blog toe.

Blog van onze omgevingsspecialist

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer