De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Steeds grotere invloed van de Natuurbeschermingswet op omgevingsvergunningen

Steeds grotere invloed van de Natuurbeschermingswet op omgevingsvergunningen

Bedrijven met economische activiteiten en een stikstofdepositie hebben van de provincie een vergunning nodig op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb), moeten een melding indienen op grond van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) of moeten aan kunnen tonen dat er geen sprake is van een vergunning- dan wel meldingsplicht. De vergunning- of meldingsplicht hangt af van de stikstofdepositie die ten hoogste door de aangevraagde situatie wordt veroorzaakt op een Natura-2000 gebied en de beschikbare ontwikkelruimte binnen een Natura-2000 gebied. Als de provincie een Wnb vergunning afgeeft, verstrekt de provincie daarbij ook een hoeveelheid ontwikkelingsruimte aan het bedrijf, de toegestane stikstofdepositie.

Landelijk zetten alle provincies vanaf 2018 in ieder geval in op toezicht en handhaving op de realisatietermijn van vergunningen waarbij ontwikkelingsruimte in het kader van het PAS is toegedeeld. Dit zijn vergunningen voor ondernemers die hun bedrijf willen uitbreiden, of een nieuw bedrijf willen starten. Met een vergunning hebben ondernemers twee jaar de tijd na het onherroepelijk worden van de vergunning, een nieuw bedrijf of uitbreiding te realiseren.

Onlangs verscheen in het nieuws dat een aantal provincies (waaronder de provincies Overijssel en Gelderland) nauwelijks tot geen daling van stikstofdepositie op Natura-2000 gebieden signaleert. Welke specifieke maatregelen deze provincies aanvullend op het huidige beleid nemen is nog niet bekend.

In het kader van wijzigingen of uitbreidingen geldt voor veel bedrijven een verplichting voor het aanvragen van een omgevingsvergunning onderdeel milieu. Bij een dergelijke procedure moet worden aangetoond wat de stikstofdepositie op Natura-2000 gebieden is als gevolg van de wijzigingen dan wel uitbreidingen. Uit een berekening blijkt vervolgens of hiervoor een vergunning nodig is van de provincie, er kan worden volstaan met een melding of er geen sprake is van een vergunning- of meldingsplicht.

Wij zien steeds vaker dat bedrijven geen berekening van hun stikstofdepositie hebben uitgevoerd op basis van de vergunde activiteiten. Dit heeft tot gevolg dat bij een berekening voor de gewenste situatie kan blijken dat er sprake is van een vergunningplicht op grond van de Wnb. De verplichte koppeling met de omgevingsvergunning zorgt er in deze situaties voor dat de extra benodigde werkzaamheden en procedure vertragend werkt voor het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning.

Wij adviseren u inzichtelijk te maken of het “vastleggen” van uw vergunde depositierechten zinvol is. Dit is enerzijds afhankelijk van de afstand tot het dichtstbijzijnde Natura-2000 gebied en anderzijds van uw emissie aan stikstof. Op basis hiervan kunt u bepalen of het op eigen initiatief vastleggen van uw vergunde rechten zinvol is.

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer