De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Stikstof: stof tot nadenken!

De uitspraak van de Raad van State over de PAS houdt de gemoederen nog steeds bezig. Het belemmert het bedrijfsleven nog altijd bij nieuwe ontwikkelingen en initiatieven.

Relevant antwoord op de vraag: hoe moet ik nu verder?

Er zijn diverse situaties te onderscheiden. In welke situatie zit jij?

1. Je hebt nog nooit een calculatie van de stikstofdepositie uitgevoerdGevolg: Je voldoet – ongeacht de uitkomst – niet aan de wet- en regelgeving.Actie: Veranderen/uitbreiden is niet mogelijk zonder het uitvoeren van een calculatie.
2. Je hebt in het verleden wel een calculatie van de stikstofdepositie uitgevoerd, waarbij er is aangetoond dat je onder de meldingsgrens van de PAS viel. Je hebt een melding ingediend.Gevolg: De melding PAS geldt niet meer, een nieuwe calculatie is noodzakelijk.Actie: Veranderen/uitbreiden is niet mogelijk zonder het uitvoeren van een (nieuwe) calculatie.
3. Je beschikt over een vergunning Natuurbeschermingswet of Wet natuurbeschermingGevolg: Vooralsnog blijven reeds verleende en definitieve vergunningen gelden.Actie: Bij veranderen/uitbreiden is een nieuwe calculatie noodzakelijk.

Het aantonen van de stikstofdepositie dient te gebeuren middels de Aerius-calculator 2019. Meer weten over de impact van de stikstof discussie en hoe wij je hierin bijstaan? Vraag vrijblijvend naar onze ervaringen.

Lees meer in onze rubriek een Aerius-berekening met Pas-send resultaat.

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer