De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Stikstof: de strijd om de cijfers

In Nederland is de discussie inmiddels echt losgebarsten over de wijze van meten, berekenen en modellering van stikstof. Maar ook over de omvang van onze ‘stikstofcrisis’. Mesdag Zuivelfonds presenteerde op 20 februari een geheel ander beeld van de landelijke stikstofneerslag dan het RIVM. Dit roept weer nieuwe vragen op omdat het RIVM de partij is die AERIUS ontwikkelt en beheert.

Stikstof beleid en maatregelen

Het is van groot belang dat een wetenschappelijk correcte en transparante, cijfermatige onderbouwing van het gevoerde beleid essentieel is voor het natuurbehoud. Maar dit geldt ook voor de houdbaarheid van het gevoerde beleid en het draagvlak van de al genomen (en nog te nemen) beslissingen. Het moment waarop deze discussie aanwakkert, is daarom interessant. Recent is besloten dat per Natura 2000 gebied nog bepaald gaat worden hoeveel de uitstoot moet dalen en welke maatregelen daarvoor het doelmatigst zijn. Een andere wijze voor het meten, berekenen en modelleren van stikstof kan maar zo de inhoud van het beleid gaan beïnvloeden.

Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet en houden je op de hoogte! Meer weten over de impact van de stikstof discussie en hoe wij je hierin bijstaan? Vraag vrijblijvend naar onze ervaringen.

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer