De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Opvallende toename ziekteverzuim bij groei economie

De Nederlandse economie draait weer goed. De werkloosheid daalt sterk. In veel sectoren is er sprake van groei. Maar met de groei van de economie stijgt ook het ziekteverzuim in Nederland.
Historisch onderzoek van het CPB (2005) liet al zien dat er een relatie is tussen economische voorspoed en ziekteverzuim binnen bedrijven. Ook uit de recente cijfers blijkt dat er een duidelijk verband is.

Afname werkloosheid = stijging verzuim

De werkloosheid is een belangrijke graadmeter voor de economie. Wanneer het beter met de economie gaat in ons land stijgt ook het verzuim. Het werkloosheidscijfer kun je dus als uitgangspunt nemen om de economische situatie in Nederland in beeld te brengen. De werkloosheid neemt de laatste jaren steeds verder af volgens het UWV, er zijn banen genoeg. Veel bedrijven kampen inmiddels zelfs met een personeelstekort omdat o.a vacatures moeilijk in te vullen zijn. Maar terwijl de werkloosheid daalde de afgelopen jaren, nam het ziekteverzuim alleen maar toe. Zie onderstaande grafiek bron UWV en CBS.

Resultaten onderzoek

Het verzuimpercentage in Nederland was zelfs 4,9 procent in het eerste kwartaal van 2018. Dit is het hoogste percentage sinds het eerste kwartaal van 2007 (dus nog voor de economische crisis in 2008).

Mogelijke verklaringen voor de toename zijn:

  • Werknemers hebben meer geld om risicovormend gedrag te vertonen en lopen sneller blessures of ziektes op (wintersport, autorijden, etc.).
  • Werknemers vertonen minder verantwoordelijkheidsgevoel. (‘Ook zonder mij gaat het goed met het bedrijf.’).
  • Werknemers zijn minder bang voor ontslag. (‘Voor jou tien anderen’ gaat niet meer op.).
  • Er is een grotere werkdruk die voor onveilige werksituaties en de daarbij behorende inschattingen zorgt. Het aangenomen werk moet binnen de gestelde tijd af.

Wat kun je doen?

De kans is groot dat er een toename is van het ziekteverzuim in uw organisatie in tijden van economische groei. Zorg dat je tijdens een groeispurt dus niet alleen oog hebt voor toekomstbestendige investeringen, maar ook voor het beperken van personeelsuitval en de daarbij behorende verzuimkosten.

Hoe kun je verzuimkosten beperken?

  • Motiveer je werknemers. Een belangrijk wapen tegen ziekteverzuim is werkplezier. Als je werknemers plezier hebben in hun werk, is de kans groot dat zij zich minder vaak en minder snel ziekmelden.
  • Bespreek de werkbelasting. Besteed aandacht aan uw medewerkers en zoek samen naar oplossingen. Informeer uw medewerkers met betrekking tot de voortgang.
  • Houd je werknemers gezond. Zorg dat je werknemers langer gezond blijven en denk na over duurzame inzetbaarheid. Maak hiervoor o.a. gebruik van bijvoorbeeld een vitaliteitsscan.
  • Neem een verzuimverzekering of houd de polisvoorwaarden tegen het licht. Ziekte en verzuim kun je helaas niet volledig voorkomen. Een verzuimende medewerker kost tussen de € 250,- en € 450,- per dag. Een verzuimverzekering vergoedt (een gedeelte van) het loon dat je moet doorbetalen bij ziekte van personeel. Verzekeraars helpen je ook vaak bij het voorkomen en terugdringen van verzuim binnen je bedrijf. Zij stellen diverse hulpmiddelen en tools beschikbaar. Raadpleeg hiervoor uw tussenpersoon.
  • Betrek de medewerkers in verbeterplannen. Wanneer medewerkers het gevoel krijgen dat ze gewaardeerd worden is de drempel om te verzuimen veel hoger en wordt er serieuzer naar de uit te voeren werkzaamheden gekeken.

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer