De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Een toezegging van een ambtenaar bindt de overheid nu meer dan ooit!

Als gevolg van een recente uitspraak door de Raad van State worden uitlatingen en gedragingen van individuele ambtenaren nu veel sneller bindend voor het bevoegd gezag. Het is dus in jouw voordeel om te weten onder welke voorwaarden toezeggingen bindend zijn!

Wanneer kun je voordeel hebben van deze nieuwe uitspraak?

Bij contact met diverse overheden (denk aan vergunningaanvragen en controles) moet je bewust aandacht hebben voor:

 • bewijsvorming (denk aan mailverkeer, gespreksverslagen maar ook aan getuigen in het geval van mondelinge uitspraken), en
 • correcte informatie in de juiste context waarop de ambtenaar een toezegging doet.

Benut jouw voordelen maar let op de ‘afbakening’

Uitspraken die worden gedaan en waarvan je concreet bewijs kunt overleggen, werken mogelijk in je voordeel. Relevant is wel om bewust te zijn van de ‘afbakening’ die geldt. We zetten de voordelen en de ‘afbakening’ voor je op een rij.

De volgende voordelen zijn zoal te bereiken:

 • Er blijkt meer mogelijk te zijn door de toezegging, dan het beleid van het bevoegd gezag in eerste instantie toestaat.
 • Verkleining van de kans op miscommunicatie en daarmee vermindering van de bedrijfsrisico’s.
 • Tijdswinst, minder (interne en externe) urenbesteding.
 • Snelle(re) doorloop van de (vergunning)procedures en projecten.
 • Als blijkt dat toezeggingen gedaan zijn die vervolgens niet nagekomen kunnen worden, ontstaan mogelijkheden voor schadevergoeding/compensatie.
Let op: wees bewust van de ‘afbakening’ die geldt:

 • Toezeggingen die uitlatingen of gedragingen zijn en betrekking hebben op een specifieke situatie.
 • Is de uitlating gedaan vanuit het oogpunt van een ‘normale’ burger of vanuit de (gespecialiseerde) ambtenaar? (dus: hoe komt het op u over?).
 • Een uitlating waarbij een nadrukkelijk voorbehoud is gemaakt voor die situatie, geldt niet als toezegging.
 • Uitlatingen of gedrag in situaties die in strijd zijn met de wet, zijn nooit bindend.
 • Een uitlating of gedrag in strijd met het algemeen belang of direct conflicterend met het belang van derde-belanghebbende is eveneens niet zomaar bindend.

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer