De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Waar moet je op letten bij de Energiebesparingsverplichtingen? (deel 1)

Update Energiebesparingsmaatregelen

De overheid heeft voor de komende jaren haar focus gelegd op energiebesparing bij bedrijven. Dit om de Europese doelstelling van 20% energiebesparing voor het einde van 2020 te behalen. Een aantal punten is ons opgevallen:

  • Feiten en cijfers rapporteren Informatieplicht
  • Meer ruimte in deadline EED rapportage
  • MJA3 wordt niet verlengd (link deel 2)
  • Concernregel controle (link deel 3)

Feiten en cijfers rapporteren Informatieplicht 

Maandelijks actualiseert het RVO de gegevens over het aantal ingediende rapportages voor de informatieplicht energiebesparing. Hierbij wordt de verstrekte informatie via het e-loket als bron gebruikt. De resultaten tot medio januari 2020 zijn:

Ca. 85% van de bedrijven heeft de rapportage ingediend om te voldoen aan de informatieplicht.

Ca. 80% van de Energie audit plichtige bedrijven voldoet begin 2020 aan de verplicht voor het opstellen van een energie audit.

 

Hoe hard is de EED deadline in jouw situatie?

Voldoe je nog niet? Dan is het belangrijk om te weten welke deadline geldt voor het uitvoeren van een energieaudit. Er is meer duidelijkheid over de rapportage deadline. Bij het updaten van de EED is sprake van drie situaties, namelijk:

  1. Energie audit uitgevoerd voor 5 december 2015: Energie audit uitvoeren uiterlijk 4 jaar na de vorige energieaudit.
  2. Energie audit uitgevoerd voor 31 december 2016: Energie audit uitvoeren uiterlijk 4 jaar na de vorige energieaudit.
  3. Energie audit uitgevoerd na 31 december 2016 of energie audit moet nog worden uitgevoerd: Energie audit uitvoeren voor 31 december 2020 en vervolgens elke 4 jaar (of uiterlijk 4 jaar na de vorige audit datum).

Vervolg bericht Energie (deel 2)     Vervolg bericht Energie (deel 3)

 

 

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer