De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Van overgangsrecht naar maatwerk

De regelgeving is in beweging. Dat is wel leuk voor ons als adviseurs, maar minder leuk voor u als ondernemer. De afgelopen jaren vallen steeds meer bedrijven niet meer onder de vergunningplicht, maar volledig onder het Activiteitenbesluit. Daarnaast zijn ook meer besluiten, richtlijnen en overige beleidsdocumenten in het Activiteitenbesluit opgenomen. Het idee erachter is dat meer bedrijven in Nederland aan dezelfde standaard-eisen moeten voldoen. Al is het wel mogelijk om met zogeheten ‘maatwerkvoorschriften’ hiervan af te wijken. Al met al een goede mix om het spoor bijster te raken, toch is het nu goed om daar een voorbeeld uit toe te lichten.

Afwijken met ‘maatwerkvoorschriften’

Op 1 januari 2016 is de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) in het Activiteitenbesluit opgenomen. De NeR bevat verschillende eisen en bepalingsmethodieken om emissies van onder andere (an)organische stoffen, vaste stoffen en geur zoveel mogelijk te beperken. Voor een dergelijke wijziging geldt een overgangsrecht. Dit betekent dat u als ondernemer niet van de een op de andere dag te maken krijgt met andere, mogelijk strengere, emissie-eisen.

Omdat volgens het Activiteitenbesluit het nog steeds mogelijk is om voor luchtemissies af te wijken van de algemene eisen, is een overgangstermijn van drie jaar van toepassing. Gedurende deze tijd worden de oude vergunningvoorschriften gezien als tijdelijke maatwerkvoorschriften onder het Activiteitenbesluit.

Mijn conclusie en advies

U heeft nog tot 1 januari 2019 de tijd heeft om te beoordelen of het zinvol is om de tijdelijke maatwerkvoorschriften uit de oude vergunning vast te laten leggen als maatwerkvoorschriften voor onbepaalde tijd. Tip 1: De beste start hiervoor is het controleren of er verschillen zijn tussen de oude vergunningvoorschriften en de eisen uit het Activiteitenbesluit. Zijn de laatste strenger? Verzoek dan zo spoedig mogelijk de omgevingsdienst om de maatwerkvoorschriften voor onbepaalde tijd vast te leggen.

Nu is het zo dat de procedure voor het opstellen van maatwerkvoorschriften niet perse de Uniforme voorbereidingsprocedure van de Algemene wet bestuursrecht moet volgen. Vaak wordt toch de reguliere procedure, met een doorlooptijd van acht weken, gehanteerd. Tip 2: Door het op tijd beoordelen van de noodzaak en het nemen van de stappen kunt u tijdig actie ondernemen en bent u de eventuele eindejaardrukte bij de omgevingsdienst voor.

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer