De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Vanaf 1 september 2018 worden halogeenlampen niet meer op de markt gebracht

De Europese Unie stelt steeds strengere eisen aan de energiezuinigheid van apparaten, waaronder verlichting. Als gevolg daarvan is vanaf 1 september 2012 de handel in gloeilampen verboden en is per 1 september 2018 een verbod ingegaan op het op de markt brengen van halogeenlampen. Hierbij is de verkoop van de huidige voorraad halogeenlampen nog wel toegestaan. Lampen moeten minimaal energielabel B hebben, terwijl halogeenlampen vrijwel altijd label D hebben. Led-lampen verbruiken veel minder elektriciteit dan halogeenlampen (volgens deskundigen 78 procent minder) en bieden dus een hoog besparingspotentieel.

Niet alleen Europese regelgeving zorgt voor stimulering van het besparen van energie. In het kader van het Energieakkoord van 2013 zijn diverse energiebesparende eisen vastgelegd in Nederlandse  wetgeving.

Terugverdientijd van 5 jaar

Op grond van het Activiteitenbesluit zijn type A en B bedrijven verplicht energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Hiervoor is in bijlage 10 van de Activiteitenregeling een lijst opgenomen waarbij per bedrijfstak is aangegeven welke erkende maatregelen voor energiebesparing binnen een bedrijf moeten zijn toegepast.

Vierjaarlijkse informatie plicht

Om het verplicht uitvoeren van energiebesparende maatregelen te bevorderen wordt (waarschijnlijk) per 1 juli 2019 in het Activiteitenbesluit een verplichting opgenomen dat bedrijven vierjaarlijks het bevoegd gezag moet informeren over de genomen energiebesparende maatregelen.

Toepassing Led-lampen

Het toepassen van Led-lampen in plaats van halogeenlampen is één van de erkende energiebesparende maatregelen die bedrijven (in de meeste situaties) binnen 5 jaar terug kunnen verdienen. Voor uw bedrijf kan het echter ook voorkomen dat gestelde erkende maatregelen niet binnen vijf jaar zijn terug te verdienen.

Aantonen van maatregelen

Voor vergunningplichtige bedrijven (type C) worden energiebesparende maatregelen opgenomen in de omgevingsvergunning. De basis hiervoor ligt in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Het aantonen van toegepaste maatregelen voor energiebesparing en mogelijkheden voor verdere energiebesparing wijken in een omgevingsvergunning veelal niet af van de eisen van het Activiteitenbesluit.

Wij raden het volgende aan:

  • Voer aan de hand van bijlage 10 van de Activiteitenregeling een inventarisatie uit van de verplichte toe te passen erkende energiebesparende maatregelen.
  • Voer vervolgens een berekening uit om de daadwerkelijke terugverdientijd per verplichte erkende maatregel vast te stellen.
  • Koppel de resultaten van uw eigen “energieonderzoek” terug naar het bevoegd gezag (Omgevingsdienst) en bepaal in overleg de uit te voeren vervolgstap(pen).

BMD Advies voert regelmatig onderzoek uit bij bedrijven naar mogelijkheden van energiebesparing in relatie tot kosten en terugverdientijd. Wij kunnen u hierbij dan ook goed helpen.

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer