De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Veranderingen: HLS op de schop?

Het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) bereidt de komende twee jaar een herziening van de High Level Structure (HLS) voor. De HLS bevat de gemeenschappelijke structuur en kerneisen voor alle ISO managementsysteemnormen en heeft er de afgelopen jaren voor gezorgd dat deze normen volgens het plug-in model gemakkelijker te integreren zijn in de bedrijfsvoering.

De HLS gaat niet helemaal op de schop. Uit een evaluatie is namelijk gebleken dat ISO-commissies die de HLS toepassen en eindgebruikers van de normen over het algemeen tevreden zijn. Er zijn uiteraard verbeteringen mogelijk, waardoor de HLS eenduidiger kan worden toegepast en het risicogebaseerd denken nog beter wordt verankerd in de managementsysteemnormen. Het is de planning dat nieuwe tekst van de HLS eind 2020 gereed is en in 2021 van toepassing wordt.

Door de HLS kan een organisatie op de bestaande bedrijfsvoering en managementsysteem voortbouwen en hoeft alleen voor nieuwe aandachtspunten in de norm te worden beoordeeld wat aangepast of aangevuld moet worden. Dit wordt ook wel het plug-inmodel genoemd.

 

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer