De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Verouderring installaties belangrijke oorzaak ongevallen

Veroudering of wel Ageing wordt binnen Europa al langere tijd aangewezen als belangrijke oorzaak van ongevallen. Er wordt gesproken van Ageing als het gaat om pure veroudering van installaties of onderdelen daarvan, maar ook installaties die slijtage of afbraak vertonen door intensief gebruik en onjuist of onvoldoende onderhoud. Daarnaast schuilt een gevaar in de veroudering van organisaties op zich: kennis die verdwijnt als mensen met pensioen gaan of ander werk gaan doen. Het beheersen van de risico’s die Ageing met zich meebrengt, wil men in Nederland beter gaan borgen, te beginnen met de risicovolle bedrijven. In het Brzo 2015 is hiermee een start gemaakt.

BRZO+, ontstaan vanuit de samenwerkende inspectiediensten voor verdere kwaliteitsverbetering van het toezicht op risicovolle bedrijven, richtte een werkgroep op die het beleid voor het inspectieonderdeel Ageing moet ontwikkelen.

Voorbeelden van Ageing zijn onder meer te vinden in de (petro)chemische industrie. Het gaat dan om vele, relatief oude installaties die in Nederland al vele jaren in bedrijf zijn. Installaties in het Botlekgebied bijvoorbeeld, zijn in veel gevallen sinds half jaren ‘60 in werking. Zo’n twee jaar geleden begon men met de voorbereiding om Ageing als inspectiethema op te kunnen nemen bij Brzo-inspecties. Bij het van kracht worden van de EU-richtlijn 2012-18-EU is Ageing als onderdeel in het vbs element III opgenomen, daarmee is het dus van toepassing als inspectiepunt in het Brzo 2015. Er wordt een landelijke methodiek ontwikkeld voor de inspecties. Dat project strekt zich over meerdere jaren uit.

In 2016 streeft de werkgroep naar een ‘voorzichtige’ opstart, met als doel inzicht krijgen in mogelijke Ageing-problemen bij Brzo-bedrijven. Die voorzichtige opstart houdt in dat men in 2016 er naar streeft om het thema Ageing bij ten minste 30% van de Brzo-inspecties mee te nemen. Daarbij kan het gebeuren dat een van de inspectiepartners het voortouw neemt: bij de inspectie SZW ligt dan de nadruk op arbeidsveiligheid, terwijl in een ander geval het accent meer ligt op de veiligheid van de installaties.

De werkgroep overweegt ook om in vakbladen of bij brancheorganisaties aan te kondigen dat er inspecties komen op Ageing. Men wil namelijk dat de inspecties zich niet alleen tot Brzo-bedrijven beperken, maar binnen een bredere groep worden uitgevoerd.

Bron: BRZO+

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer