De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Verplichting voor het actualiseren van digitale bestemmingsplannen afgeschaft

Begin februari 2018 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel aangenomen om wijziging van de Wet ruimtelijke ordening en Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening. Met deze wetswijziging wordt de actualiseringsplicht afgeschaft voor bestemmingsplannen en beheersverordeningen die elektronisch raadpleegbaar zijn. Deze wijziging vloeit direct voort uit de naderende implementatie van de Omgevingswet. Immers, met de komst van de Omgevingswet verdwijnen de bestemmingsplannen en worden deze samen met andere regelingen over de fysieke leefomgeving ondergebracht in omgevingsplannen.

Dit is goed nieuws voor de gemeenten die belast waren met het elke 10 jaar actualiseren van bestemmingsplannen. Hierdoor komt ruimte beschikbaar, zodat gemeenten in aanloop naar de Omgevingswet (2021) nu al kunnen starten met de voorbereiding van het tot stand te brengen van  omgevingsplannen. In de geest van de Omgevingswet zullen zij burgers en bedrijven actief gaan betrekken in dit proces (participatie).

Door de komst van de Omgevingswet moet de houding van het bevoegd gezag bij het beoordelen van plannen veranderen in ‘ja mits’ in plaats van ‘nee tenzij’. Plannen ten aanzien van uitbreidingen, nieuwe activiteiten of emissies die onder huidige bestemmingsplannen niet mogelijk waren zijn onder de Omgevingswet wellicht wel mogelijk. Deze dienen dan wel in het omgevingsplan te worden gepast.

Om mogelijke ontwikkelingen binnen uw bedrijf veilig te stellen is het aan te raden toekomstplannen concreet en kenbaar te maken bij het bevoegd gezag. Bij het wijzigen van een bestemmingsplan of vaststellen van een omgevingsplan moet het bevoegd gezag rekening houden met al bekende bedrijfsplannen.

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer