De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Steeds meer vervoerders van afvalstoffen handelen het vervoer middels digitaal begeleidingsdocument af. Mag dit zo maar?

Binnen elk bedrijf ontstaan afvalstoffen. Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn al hun afvalstoffen gescheiden te houden en gescheiden af te geven aan hiervoor erkende inzamelaars.

Als u zich van afvalstoffen ontdoet, afvalstoffen vervoert, afvalstoffen bewerkt of verwerkt of in afvalstoffen handelt of bemiddelt moet er een afvalstoffenregistratie worden bijhouden. Bij vervoer zorgt de ontdoener van het afval in de meeste gevallen voor een verplichte (papieren) begeleidingsbrief voor de transporteur.

Wat is een elektronische begeleidingsbrief Afval?

De wet biedt echter de mogelijkheid om in plaats van een papieren begeleidingsbrief een digitale gegevensdrager te gebruiken, zoals bijvoorbeeld een PDA, mobiele telefoon of tablet. Een ‘Elektronische Begeleidingsbrief Afval’ (EBA) is feitelijk niets meer dan de wettelijke verplichte gegevens (zoals op de papieren begeleidingsbrief vermeld) zichtbaar op/in een digitale gegevensdrager.

Voordelen

Voor de bedrijven waar de afvalstoffen worden ingezameld en afgevoerd biedt de digitale afhandeling voordelen. Door het gebruik van een digitale gegevensdrager worden gegevens over bijvoorbeeld benaming, gewicht en de EURAL-code geautomatiseerd aangeleverd bij de bedrijven. Voor de bedrijven geldt dat er geen rompslomp meer is met papieren weegbonnen die zoek raken waardoor de afvaladministratie niet klopt.

Aandachtspunten

Ten aanzien van een EBA gelden een aantal aandachtspunten:

  • Bij gebruik van een EBA is het noodzakelijk dat op het scherm meteen alle informatie kan worden afgelezen die ook op een papieren begeleidingsbrief te zien is.
  • De ontdoener, transporteur en ontvanger van de afvalstof moeten alle gegevens krijgen die zij nodig hebben voor de registraties.
  • Indien een bedrijf afvaltransporten uit voert en gebruik wil maken van een EBA moet hiervoor specifiek toestemming worden gevraagd bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen.
  • Digitale begeleidingsbrieven moeten, net als papieren begeleidingsbrieven, 5 jaar lang worden bewaard.

Onze tips

  1. Vraag altijd naar een bewijs van toestemming (afgegeven door LMA) indien de afnemer van afvalstoffen het inzamelen en afvoeren van afvalstoffen digitaal registreert.
  2. Zorg voor een goede koppeling van de op de EBA aangegeven gegevens en het eigen afvalregistratiesysteem.

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer