De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Wat kost een zieke werknemer?

Het bedrijfsleven in Nederland doet er alles aan om te voorkomen dat de medewerkers zich ziekmelden. Preventief worden diverse middelen en diensten ingezet. Uitsluiten kunnen we het niet. Het verzuim van zieke medewerkers is erg kostbaar.

Wanneer een medewerker zich ziek meldt heeft de werkgever de verplichting tot het doorbetalen van het loon van deze verzuimende werknemer. Volgens de wet hoeft u de  eerste twee dagen het salaris niet te betalen. Daarna moet de werkgever gedurende twee jaar minimaal 70% van het loon betalen voor een ziek personeelslid. In de praktijk hebben werkgevers daarbovenop met cao-afspraken te maken. “In de meeste gevallen betaalt de werkgever ook de eerste twee ziektedagen, wordt in het eerste jaar 100% van het salaris doorbetaald en daalt dat percentage in het tweede ziektejaar”.

Naast de loondoorbetaling zijn er ook indirecte kosten. Loon betalen terwijl uw werknemer niet werkt: dat kost dubbel geld. Gemiddeld kost de loondoorbetaling een werkgever in het mkb tussen de € 250,- en € 400,- per dag. Waar veel werkgevers geen rekening mee houden, is dat er ook indirecte kosten gemaakt worden. Is een werknemer langer ziek, dan huurt een ondernemer vaak een tijdelijke kracht in om het werk over te nemen. Daarnaast worden er extra uren gemaakt om de medewerker te begeleiden.

 Werkgevers verplichtingen

De werkgever is verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemer. De werkgever is verplicht om maatregelen te treffen om de verzuimende werknemer weer terug naar de werkvloer te helpen. De werkgever kan zich hierbij laten ondersteunen door de verzekeraar, de bedrijfsarts, de arbodienst of eventueel een casemanager. Hierbij moet de Wet verbetering Poortwachter gevolgd worden.

Gevolgen

In het kader van de re-integratie maak je dus allerlei kosten. Lukt het niet om de medewerker weer aan de slag te helpen, dan gaat het UWV aan het einde van het tweede ziektejaar beoordelen of je het re-integratietraject goed hebt doorlopen. “Zo niet, dan kan het UWV een loonsanctie opleggen, waardoor je het risico loopt dat je nog maximaal een jaar het salaris moet doorbetalen. Het is dus belangrijk om al vroeg in het verzuimproces te kunnen inschatten of iemand langdurig gaat uitvallen.”

Loondoorbetaling kan een zware last worden

De loondoorbetalingsplicht kan een zware last zijn voor een mkb-bedrijf. Wanneer een werkgever twee jaar lang € 250,- per dag aan extra kosten heeft, lopen de bedragen hoog op. Daarom heeft 90% van de kleine ondernemers naast een contract met een arbodienst ook een verzuimverzekering.

Preventie en de voordelen daarvan

De sleutel tot een goed verzuimbeleid ligt in preventie. Zorg goed voor de medewerkers. Breng de mogelijke risicofactoren in kaart door een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) op te stellen en houd deze actueel. Laat u hierbij door ervaren arbo adviseurs ondersteunen en voer de uit de RI&E verkregen maatregelen uit. Betrek hierbij medewerkers die als arbo-ambassadeurs kunnen en willen optreden. Samen de arbeidsomstandigheden verbeteren werkt stimulerend en draagt bij aan de resultaten.

Medewerkers die met hun gezondheid en veiligheid bezig zijn verzuimen meestal minder en zijn ook nog eens productiever. Aandacht besteden aan de bedrijfscultuur en hierin samen doelen beschrijven helpt daarbij. Zeker nu de vergrijzing toeslaat is meer aandacht voor preventie gewenst. Zorgen dat je werknemers fit en vitaal blijven is de grootste kostenbesparing die je als werkgever kunt realiseren. Investeren in je personeel levert lager verzuim op en een hogere productiviteit.

Vanuit onze kennis en ondersteuning hebben wij reeds diverse werkgevers mogen helpen bij het verbeteren van de bedrijfscultuur en het individuele gedrag van de medewerkers. “Samen” is hierbij een groot woord. Wanneer medewerkers zich betrokken voelen bij de organisatie en bij de naaste collega’s én daarbij samen werken aan een gezonde werkomgeving werpt dit zijn vruchten af.

Wij informeren u graag verder over het beïnvloeden van uw veiligheidscultuur.

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer