De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Wet Natuurbescherming – provincie bevoegd gezag

Vanaf 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming van kracht geworden. Deze wet heeft drie wetten vervangen: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet. Doel was om met één wet en minder regels het in de praktijk makkelijker te maken om de wet toe te passen.

Per 1 januari 2017 bepalen de provincies wat wel en niet mag in de natuur in hun provincie. Zij zorgen nu ook voor de noodzakelijke vergunningen en ontheffingen. De Rijksoverheid blijft ongewijzigd verantwoordelijk voor het beleid van grote wateren, zoals het IJsselmeer.

Bron: Rijksoverheid

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer