De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

De wetchecker energiebesparing kan je op het verkeerde been zetten

De rijksoverheid heeft de tool ‘De wetchecker energiebesparing van het RVO’ ter beschikking gesteld. Ondernemers kunnen nagaan welke wettelijke energiebesparende verplichtingen voor hun onderneming gelden. Wanneer je in deze wetchecker energiebesparing de stappen als bedrijf met een omgevingsvergunning doorloopt, krijg je de melding dat voor jouw bedrijf een informatieplicht geldt op grond van Wet Milieubeheer. Maar voor een bedrijf die in bezit is van een omgevingsvergunning geldt de informatieplicht niet, omdat de energiebesparende verplichtingen via de vergunning is geregeld. De verplichtingen staan dan in de voorschriften van de omgevingsvergunning beschreven.

Energiebesparingsverplichting en omgevingsvergunning

De uitkomst van de wetchecker energiebesparing kan dus verkeerd geïnterpreteerd worden, waardoor het lijkt dat Type C bedrijven een energiebesparings-/informatieverplichting hebben. Lees de tekst van RVO hierop zorgvuldig na.

TIP

Download onze poster om na te gaan welke situatie op jouw organisatie van toepassing is als het gaat om energiebesparingsverplichtingen.

Wetchecker energiebesparing voorbeeld Type C bedrijf

Type C bedrijf met omgevingsvergunning

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer