De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Wetgeving gewijzigd vervoer gevaarlijke stoffen

Met ingang van 1 januari 2019 is diverse wetgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen gewijzigd. Het gaat dan om het ADR, ADN, IMDG en IATA.

Wat houdt dat in?

In algemene zin is er een nieuwe indelingsmogelijkheid voor gevaarlijke stoffen, met daarbij nieuwe UN-nummers: er zijn twaalf nieuwe UN-nummers bijgekomen voor gevaarlijke stoffen in voorwerpen, apparaten en machines. Ook zijn er classificatievoorschriften voor bijtende stoffen (klasse 8) bijgekomen.  De wijzigingen zijn als volgt:

ADR

De wijzigingen in het ADR (vervoer over de weg) hebben betrekking op het gebied van:

  • De veiligheidsadviseur: een verduidelijking dat ook degene die gevaarlijke goederen verzendt (afzender) een veiligheidsadviseur dient in te schakelen.
  • Nieuwe verpakkingsvoorschriften voor defecte lithiumbatterijen.
  • Nieuwe voorschriften voor gekoeld vervoer van gevaarlijke stoffen.

Er geldt een overgangstermijn van een half jaar, tot 1 juli 2019.

ADN

  • Betreffende vervoer over binnenwater (ADN) is de belangrijkste wijziging dat het ADN 2019 wordt toegeschreven naar de ATEX-richtlijn voor explosieveiligheid.
  • Naast wijzigingen in constructievoorschriften zijn er ook wijzigingen in de bedrijfsvoorschriften (andere mogelijkheden en keuzes om schepen af te bouwen).
  • Tevens is een verduidelijking aangebracht dat ook degene die gevaarlijke goederen verzendt (afzender) een veiligheidsadviseur dient in te schakelen.

Ook hiervoor geldt een overgangstermijn van een half jaar, tot 1 juli 2019.

IMDG

De wijzigingen in het IMDG (vervoer over zee) hebben betrekking op het gebied van:

  • Het toevoegen van segregatie-groepscodes in de gevaarlijke goederenlijst.
  • Nieuwe IMO type 9-tank.
  • Nieuwe tabel van producten die in één container samen geladen mogen worden.

Er geldt een overgangstermijn van één jaar, tot 1 januari 2020.

IATA

De wijzigingen in het IATA (vervoer door de lucht) hebben betrekking op het gebied van nieuwe verpakkingsvoorschriften voor defecte lithiumbatterijen en er is een aantal vervallen voorschriften, namelijk 7.2.4.7 en 7.4.8. Bij het IATA is géén overgangstermijn van toepassing.

Tot slot – belangrijke wijziging

Een belangrijke wijziging is dus het inschakelen van een gecertificeerd veiligheidsadviseur. Eén van de taken van een veiligheidsadviseur is het opstellen van een jaarverslag dat terugkijkt op de situatie van het voorgaande jaar. Dit verslag dient gereed te zijn binnen een kwartaal na het aflopen van het jaar.

Ons advies

Jaarverslagen zijn geen overbodig luxe als het gaat om een goede voorbereiding op controles.  Uiteraard kunt u naast het opstellen van een standaard jaarverslag, dit ook door een gecertificeerde veiligheidsadviseur bij BMD Advies laten uitvoeren. Een continu proces in het begin van ieder jaar, waarbij wij op basis van alle vereiste aspecten u adviseren en een rapportage samenstellen. U bent dan voorbereid op een controle van ILT, die hierop handhaaft.

Wilt u specifieke informatie over deze onderwerpen of heeft u interesse in onze ondersteuning, neem dan contact op met onze adviseurs.

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer