De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Wettelijke wijzigingen F-gassenvorderingen inzake broeikasgassen en CO2

Met ingang van 1 januari 2017 moeten installaties met een koudemiddelinhoud van minder dan 3 kg op basis van CO2-equivalent gecontroleerd worden. Voor deze ondergrens gold een overgangstermijn, welke nu dus is verlopen. Gevolg is dat installaties met een inhoud minder dan 3 kg, maar meer dan 5 ton CO2, nu logboekplichtig zijn geworden. Dit geldt dus ook voor bestaande installaties!

Deze wetgeving wordt steeds verder aangescherpt omdat van alle broeikasgassen die de mens uitstoot CO2 het belangrijkst is. Ruim de helft van het versterkte broeikaseffect wordt namelijk veroorzaakt door CO2.

Wat is er concreet veranderd?

  • De ondergrens voor het verplicht bijhouden van een logboek is per 1 januari 2017 verandert van > 3 kg naar > 5 ton CO2 equivalent.
  • Vanaf 1 januari 2017 moet nieuw op de markt gebrachte apparatuur worden voorzien van kenplaten / etiketten waarop naast het type koudemiddel en de hoeveelheid in kg, ook de GWP factor (global warming potential ofwel aardopwarmingsvermogen) en de hoeveelheid in CO2 equivalenten zijn vermeld.

Toelichting verandering frequentie lekcontroles van kg naar CO2

De frequentie van de lekcontroles wordt per 1 januari 2015 al niet meer uitgevoerd op basis van de koudemiddelinhoud van de installatie in kg maar op basis van de inhoud in CO2 equivalenten (dit is voor ieder koudemiddel anders). Deze wijziging kan ingrijpende gevolgen hebben voor het aantal lekcontroles van de installaties die u in beheer heeft.

Het nieuwe inspectieschema ziet er vanaf 1 januari 2017 als volgt uit

  • 5-50 ton CO2 equivalent – 1x per 12 maanden (was 3-30 kg koudemiddel)
  • 50-500 ton CO2 equivalent – 1x per 6 maanden (was 30-300 kg koudemiddel)
  • >500 ton CO2 equivalent – 1x per 6 maanden maar automatische lekdetectie verplicht! (was >300 kg koudemiddel)

Opmerking: indien installaties zijn voorzien van een lekdetectiesysteem, dan kan deze frequentie worden gehalveerd. Het lekdetectiesysteem dient bovendien elke 12 maanden te worden gecontroleerd op goed functioneren.

Bron: Rijksoverheid

Uitleg werken met logboeken

Voor het logboek geldt dat alle lekcontroles moeten worden geregistreerd. Dit betekent dat de ondergrens voor het verplicht bijhouden van een logboek per 1-1-2017 dus is veranderd van >3 kg naar >5 ton CO2 equivalent. De gegevens vanuit de logboeken moeten overigens zowel bij de eigenaar als bij de installateur 5 jaar worden bewaard.

Advies van BMD Advies

  • Inventariseer de binnen het bedrijf aanwezige installaties met koudemiddelen
  • Toets of alle installaties met een inhoud >5 ton CO2 equivalent periodiek – conform het inspectieschema – worden onderhouden door een gecertificeerd installateur en dat de logboeken daarvan worden bijgehouden.

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer