De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Uitzonderingen op de hoofdregel: 'de gemeente is en blijft bevoegd gezag' (1)

De Omgevingswet bevat de volgende hoofdregel, ‘de gemeente is en blijft bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning’. Er zijn echter drie uitzonderingen, welke in hoofdstuk 3 van het Omgevingsbesluit zijn vastgelegd en het is handig om die te weten. Ik licht deze toe in twee afzonderlijke blogs.

  1. Als het bedrijf onder de Richtlijn industriële emissies of Seveso-richtlijn valt dan geldt een apart regime en is Gedeputeerde Staten het bevoegd gezag. Voor deze gevallen geldt een heel eigen bevoegdgezagregeling, waarbij ook de link met algemene regels uit het Besluit activiteiten leefomgeving wordt gelegd.
  2. Water- en niet-wateractiviteiten kunnen niet worden gecombineerd in één vergunning. Dat heeft te maken met de rol van waterschappen. Waterschappen blijven bevoegd voor de water-activiteiten. Er kan wel tegelijk een water- en een niet-wateractiviteit worden aangevraagd. Ze worden in de procedure tegelijk behandeld.
  3. Voor sommige activiteiten geldt dat het vanwege specifieke kennis, bovenregionale gevolgen, provinciaal of nationaal belang doelmatiger is de afweging over de vergunbaarheid van die activiteiten bij een hoger bestuursorgaan dan de gemeente te leggen (Gedeputeerde Staten of Minister). In dat geval noemen we de activiteit een ‘magneetactiviteit’. Als een magneet worden alle activiteiten naar elkaar toegetrokken en gecombineerd aangevraagd bij het specifieke bevoegd gezag voor de ‘magneetactiviteit’.

Tip
Indien je als bedrijf plannen hebt voor nieuwe activiteiten of een uitbreiding van je activiteiten raad ik je aan om in een vroeg stadium te inventariseren welk bevoegd gezag het aanspreekpunt is. In mijn volgende blog licht ik nog twee bijzondere situaties toe.

Blog van onze omgevingsspecialist

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer