De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Wijziging Bedrijvenregeling: verhoging urgentie saneren bodem

Op 1 juli jl. is een wijziging van het Besluit financiële bepalingen bodemsanering en de bijbehorende regeling in werking getreden. Deze wetgeving staat bekend als de Bedrijvenregeling. Tegelijkertijd is ook de Regeling financiële bepalingen bodemsanering 2005 gewijzigd. De belangrijkste punten zijn:

De belangrijkste wijziging is dat nu termijnen opgenomen zijn waardoor saneringen eerder gestart moeten gaan worden. Met andere woorden; hierdoor wordt de urgentie om tot saneren met een subsidie over te gaan verhoogd.

  • Om voor een subsidie in aanmerking te komen dient uiterlijk 31 december 2023 een saneringsplan of BUS melding te zijn ingediend.
  • Het indienen van een subsidieaanvraag dient voor 1 januari 2025 (de vervaldatum van het Besluit) plaats te vinden.
  • In de verleningsbeschikking moet opgenomen worden dat de sanering voor 1 januari 2030 dient te zijn afgerond. Ook moet de subsidievaststelling uiterlijk voor deze datum te zijn ingediend.

Een andere wijziging is dat er nu meer mogelijkheden zijn toegevoegd voor maatwerk bij het verkrijgen van subsidie (bijvoorbeeld t.a.v. voorschotten of opdelen van de sanering).

Bron: Rijkswaterstaat

Ons advies

Indien op uw bedrijf de Bedrijvenregeling van toepassing is, zorg er dan voor dat u ruim voor voorgenoemde data start met de voorbereidingen op de sanering. Bij overschrijding van de termijn kunt u geen aanspraak meer maken op subsidie zodat de volledige kosten voor rekening van het bedrijf komen.

 

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer