De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Wijzigingen Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling

Op 1 januari 2017 traden wijzigingen in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling in werking. De wijzigingen betreffen inhoudelijke reparaties naar aanleiding van de 4de tranche en de actualisatie van diverse verwijzingen naar normen en richtlijnen, zoals de PGS 9 en PGS 23.

Vooral de actualisatie van de verwijzingen in de Activiteitenregeling is voor diverse bedrijven relevant en mogelijk ingrijpend!

  • Voor activiteiten die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit gelden namelijk de nieuwe versies van normen en richtlijnen automatisch zodra deze, zoals hier aangekondigd, zijn gepubliceerd in de Activiteitenregeling.
  • Voor activiteiten die vergund zijn middels een omgevingsvergunning (bedrijven type C) geldt dat voldaan moet worden aan de normen en richtlijnen die tijdens de bekendmaking van de beschikking geldig waren.

De volgende verwijzingen naar de PGS zijn per 1 januari 2017 geactualiseerd:

  • PGS 9: Cryogene gassen;
  • PGS 12: Ammoniak opslag en verlading;
  • PGS 18: LPG depots;
  • PGS 19: Propaan en butaan opslag;
  • PGS 23: LPG vulstations voor flessen en ballonvaart;
  • PGS 25: aardgas-afleverinstallaties voor motorvoertuigen.

De verwijzingen naar PGS 15 en PGS 31 zijn overigens niet aangepast.

Bron: Staatscourant, zie ook: Infomil

Uitleg van onze adviseurs

PGS 9 – Tanks voor de opslag van stikstof, argon, kooldioxide, helium en lachgas vallen per 1 januari binnen PGS 9. De voorschriften rond afstandseisen e.d. zijn daarmee nu direct van toepassing geworden binnen alle (bestaande) situaties in Nederland waar dergelijke gassen in tanks worden opgeslagen!

Wilt u specifieke informatie over dit onderwerp of heeft u interesse in onze ondersteuning neem dan contact op met een van onze adviseurs.

 

 

 

 

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer