De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Wijzigingen Activiteitenbesluit gasturbines en -motoren (en oplosmiddelinstallaties)

Op 1 januari 2017 zijn er wijzigingen ten aanzien van gasturbines en –gasmotoren in werking getreden. De wijzigingen hebben betrekking op reeds bestaande installaties die niet kunnen voldoen aan de in de nieuwe wetgeving genoemde emissiegrenswaardes NOx en CxHy.

Wat houdt de wijziging exact in?

  • Het opstellen van maatwerk wordt mogelijk voor bestaande installaties vanaf 2,5 MWth vallend onder Activiteitenbesluit paragraaf 3.2.1 inzake middelgrote stookinstallaties. Maatwerk kan daarbij betrekking hebben op de NOx-emissiegrenswaarde voor gasturbines en de CxHy-emissiegrenswaarde voor gasmotoren. Let op: het betreft tijdelijk maatwerk (zie nieuwsbericht voor nadere, gedetailleerde informatie).

Op 1 juni 2017 treedt – aanvullend op bovenstaande – nog een wijziging van het Activiteitenbesluit in werking omtrent oplosmiddelen.

  • De in de paragraaf over oplosmiddeleninstallaties vermelde aanduidingen van R(isk)- en S(afety)-zinnen vervallen. Dit heeft geen inhoudelijke gevolgen voor de eisen in het Activiteitenbesluit.

 Bron: Infomil

Indien bovenstaande met betrekking tot uw specifieke situatie vragen of onduidelijkheden oplevert, dan kunt u contact opnemen met Richard van Dijk via r.vandijk@bmdadviesoost.nl.

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer